Ezopove i pročihъ raznihъ basnotvorcevъ, sъ različni ezika na slavenoserbski ezikъ prevedene, sadъ prvi redъ sъ naravoučitelnimi poleznimi izяsnѣnіami i nastavlѣnіami izdate i serbskoi юnosti posvećene Basne

Autor - osoba Obradović, Dositej, 1742-1811 = Obradović, Dositej, 1742-1811
Naslov Ezopove i pročihъ raznihъ basnotvorcevъ, sъ različni ezika na slavenoserbski ezikъ prevedene, sadъ prvi redъ sъ naravoučitelnimi poleznimi izяsnѣnіami i nastavlѣnіami izdate i serbskoi юnosti posvećene Basne
Hrptni naslov
 • Basne naravoučitelne i pisma
 • Dositea Obradovića Basne
 • Basne Dositeя Obradovića
 • Dositea Basne
 • Basnotvorcev
Ostali naslovi Ezopove i pročih raznih basnotvorcev basne
Vrsta građe basne
Jezik srpski
Godina 1788
Izdavanje i proizvodnja U Laйpsiku : u Tipografїi g. Іoanna Gotloba Emmanuila Braйtkopfa, 1788
Fizički opis 451 str. ; 21 cm
Sadržaj Pisma Dositeja Obradovića za koja autor u predgovoru na str. 312 kaže: "pridodaću ovde neka odъ moi pisma; koя se kasaю do moi priklюčenїя". Ova pisma Danilo Medaković je objavio 1850. godine pod naslovom "Pisma Dositea Obradovića, kao produženіe Života i priklюčenія nѣgovi" (Cѣlokupna dѣla Dositea Obradovića, knj. 2).
ISBN (Broš.)
Napomene
 • Pod posebnom zaštitom kao kulturno dobro od izuzetnog značaja
 • "Musarum sacerdos virginibus puerisque canto. Museй sveщenikъ devoйčicamъ i deci я poemъ."--> nasl. str.
 • Str. [3-8]: Lюbezna serbska юnoste! / Obradovičь
 • Autor dat prema Mihailoviću
 • Prema KNBS Dositej Obradović je preveo, napravio izbor i dao tumačenja
 • Paginacija arapska, kvanterioni sa latinskom signaturom; vinjete, kustoda
 • Knjiga je oštećena.: UBSM: M PB5 15
 • Sa potpisom na nasl. str.: " Mil. Lončarić": UBSM: M PB5 15
 • Novaković 94; Kirilović 105; Mihailović 216; KNBS 1812; Panković 164
UDK
 • 821.1/.8-342(082.21)
 • Druge klasifikacije
 • BelDa4 (UBBG)
Link http://digital.bms.rs/pub.php?s=R18Sr-II-32
COBISS.SR-ID 97811207