Branič

: ■ : ... • V*' - : ■

;г::? '■■ГЈ ' ■ ' 0 * с ' ГОД. XI.

■УНИ БРОЈ 6.

ВРАНИЧ ПОВРЕМЕНИ ЛИСТ !А ПРАВНЕ И ДРЖАВНЕ НАУКЕ

ВЛАСНИК Ндружење ј&пшх правозаетулкмка

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР; ). А. ЖИВКОВИЂ, I. МИЛОВАНОВИЋ, В. БОШКОВИЋ И К, ПРОТИЂ

УРЕДНИК ДОБРА С. ПЕТКОВИЋ АДВОКАТ

150ГРАД КЛЕКТРИЧНА штампарија тодора к. наумовЛћа' васина ул. бр. 1б 1905. ■