Branič

ГОД. XII, МАРТ БРОЈ 3.

БРАНИЧ ПОВРЕМЕНИ ЛИСТ ЗА ОРАВНЕ N ДРЖАВНЕ НАУКЕ ВЛАСНИК УДРУЖЕЊЕ ЈАВНИХ ПРАВОВАСТУПННКА " ми Уређивачки Одбор: Ђ. КАРАЈОВАНОВИЋ. М. МИЛОВАНОВИЋ, В. БОШКОВИЋ и К. ПРОТИЋ УРЕДНИК Довра С. ЈГетковпћ АДВОКАТ

ВЕОГРАД „ДОСИТИЈЕ ОБРАДОВИЋ" — ШТАМПАРИЈА АЦЕ М. СТАНОЈЕВИЋА ЧИКА-ЉУБИНА УЛИЦА ВР. 8. 1906