Ošišani jež

JEŽ

STARI I NOVI

Uredništvo ~Ježa“ dobilo je slijedeće pismo od nepoznatog ~vječitog“ studenta: /МАМ 39 godina, Sto znači da sam n najboljoj snarf za studlranje, AJI ja nlsam balavac pa da ml se jednostavno kaže: ako hoćeš da stuđiraš, moraš da daješ ispit te, Da 11 ćn davati ispite, to je moja lična stvar. Zar ne? Upisao sam se na tebnikn 1929 grodine (n glmnaziji sam ponavljao dva neparna razreda, јег sn se profesori па mene ispizmili) 1 odmah sam počeo da studiram samn tehnlkn stndija, U tom pripremnom radn proveo sam nekoliko godina i triput promljenlo otsjek. Onda me je tata poslao n inostranstvo da upoznam tamošnje prilike. Vrijeme provedeno na Monmartrn 1 Pikadillju uvećalo je moje iskustvo i po povratku n zemlju čvrsio sam odlučio da se uplSem na tehnologijn, jer ml je samo ime te naпке bilo simpatično. Međutlm, tek Sto sam počeo da se raspitnjem šta je to tehnoiogija izblo je rat. Cetirl godine patio sam n duši Sto ne stndlram. Mlslite možđa đa Je moj otac saradivao s веprijateUem? Ne. Оп je samo trgovao cijelo vriJeme. Pošteno je vratio ratnn dobit, ali je ipak nešto ostalo, i nekako se izlazi na kraj. Ali ja nećn da budem badavadžija hoćn da studiram. Samo, što se tiče ispita, ne treba forsirati, Јз imam 12 godlna studentske prakse п staгој Jugoslaviji, 4 godine razmišUanja n vezi sa budućim izborom poziva i sadašnju namjeru da se upišem na građevinskn tehnikn. Prema tome, moje bogato iskustvo ne može se mjeriti sa znanjem onih, da ih nazovem, privremenih studenata, koji se na fakultetu jedva skrase četiri-pet godina i odmah podižu dlplome. Još nešto me zadržava da ponovo počnem s ovjeravanjem semestara, Ovi tehnikumi, srednje stručne škole, što se sada pootvaraše na sve strane! Ko god svrši malu matum može da se upiše na tehnikum, i čim provede tamo tri godine otvoren mu put za univerzitet! Sa mnom da se izjednači! Znači, ako je taj I takav samo strnčan za nešto, može na tu stručnost da dobije i univerzitetsku diplomu. Puštaju ga {ia

stndlra 1 ako Je siromašan, 1 ako Ima zaposljenje, I dovolgno je samo da zapne pa da me ргеstigne! Igrao klikera dok sam ja mijenjao otsjeke na visoMm studijama, inostranstva možđa nije ni vidio, nema, takoreći, nikakvog svjetskog iskustva i sad ee on da gradi puteve, da podiže kuće I fabrike, da konstruiše mašine! U bivšoj Jugosiavlji vlasti su se borile ргоtiv hiperprodukclje intelektualaca i htjele da stanu tome zlu na put. A sađa? Samo prošle godine studiralo je 30.000 studenata više nego prije rata, a to skoro znači da svako može da studlra. Sto rekao moj tata, strašno je vrijeme na pomolu: neće više biti priprostih i naivnih Ijudi, nego će svako biti obrazovan i pametan. Eto, oni koji hoče da me izjednače s tehnikumašima I da me natjeraju da dajem ispite ne uzimajn n obzir da ja iduće godine proslavljam dvadesetogodišnjicu studija.

Kazaljka se opet pomjerila

Majstorske dispozicije

Dok se na neka prednzeća viče što stalno zaostaju sa dlspozicijama i nlkako ih ne šalju, preduzeće „Tehnopromet“ iz Beograda izvodi sa dispozicijama prave akrobacije i egzibicije. Ugaono gvožđe se, na primjer, sa Mjeke prvo disponira п Beograd, pa se odatle lijepo uputi п Zagreb, a odande se isto ugaono gvođže, kao od šale, disponira opet za Beograd. Nema tu nikakvog natezanja: ispadaju dispozicije kao iz rukava, robni promet raste, željeznica dolazi do posla, a ugaono gvožđe vidi svijeta ... Jasno je da kod „Тећпоргоmeta postoji nešto vrlo uglasto na tri ćoška.

RAJ AMERIKA

Jeste li čuli, mister, o oskudici radne snagc u Jugoslaviji, a vidite kako je kod nas izobilje?!

Gazda Sale

Iz ciklusa „Savremeni рогtreti“ Sa trbuhom sav se sHo da mu nema para, kao đa je tu smjestio trideset hektara. On uz narod nikad nije, smicaiice bira: prinos taji, zemiju krije da ne kontrahira. Pa ni otkup on ne daje k‘o što drugi rade, već pri žetvi zaostaje, pri vršaju krade. Na tavanu, u pojati, pune vreće svija: trgovaće, pa će znati cijene da nabija. Da mu ~ovo“ đušu truje kuka i leieče. Za zadrugu kada čuje nešto ga presječe. АН rastu svud na broju zadruge i škole, a u njima propast svoju vidi gazda-Stolc. R. S.

BROJ 478

BEOGRAD, 28 AVGUST 1948

IZLAZI SVAKE SUBOTE

2 DIN.